Project Events

Privacy Policy

In deze privacyverklaring wordt omschreven hoe Project Events B.V. (hierna: “Project Events” of “wij”) omgaat met persoonlijke informatie die we over jou te weten komen, wanneer je gebruikmaakt van onze diensten of onze websites. Project Events acht het van groot belang dat de verzameling en verwerking van jouw gegevens op een zorgvuldige en veilige wijze plaatsvindt. Wij adviseren je deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. We hebben ons best gedaan om deze uitleg zo kort begrijpelijk als mogelijk te maken. Mocht je meer informatie willen ontvangen, dan kun je contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer) via privacy@project-events.nl.

HOE VERZAMELEN WE GEGEVENS?

Project Events kan op de volgende manieren informatie over jou verzamelen:

 • Direct van jou – Als jij je bijvoorbeeld aanmeldt voor onze nieuwsbrief, een e-mail stuurt, gebruik maakt van onze klantenservice, een account creëert op de Tibbaa website of deelneemt aan een winactie die Project Events organiseert;
 • Via onze websites, apps of social media – Voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van haar dienstverlening verzamelt Project Events via de websites die Project Events beheert verschillende gegevens, door o.a. het gebruik van cookies. Dit zijn de websites: Project-Events.nl,  SexedUpWorld.com, SkybarNYE.com, TwentyFive-Event.com, BarrioLatino-Event.com. Voor meer informatie hierover verwijzen je naar de cookieverklaringen op deze websites. Ook kunnen we, als je hiervoor toestemming geeft, jouw locatiegegevens via onze apps ontvangen;
 • Via derden – indien je niet zelf jouw toegangsbewijs koopt, maar je deze toegewezen krijgt (bijvoorbeeld door jouw werkgever, vriend(in), of een commerciële organisatie) dan ontvangt Project Events jouw persoonsgegevens van een derde partij;
 • Op evenementen – Project Events kan ook op de evenementen die zij (mede) organiseert gegevens van bezoekers verwerken, zoals het (met camera) registreren van een evenement voor commerciële of veiligheidsdoeleinden. De bezoeker wordt bij het betreden van een evenementlocatie altijd gewezen op een dergelijke verwerking.

 

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE?

Project Events kan verschillende gegevens van gebruikers verwerken, waaronder persoonsgegevens. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

 • Contact-, account- en ticketgegevens – zoals NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, klantnummer, het aantal gekochte tickets en stoelnummer(s);
 • Betalings- en factuurgegevens – zoals factuuradres en betaalgegevens;
 • App en website gegevens – zoals IP-adres, jouw unieke device identifier, verkeer- en locatiegegevens en wat je hebt gedaan op onze website of app. Voor meer informatie over het gebruik van cookies verwijzen wij je graag naar ons cookiebeleid;
 • Door jou publiekelijk geplaatste gegevens – zoals reacties op onze websites, apps of op door ons beheerde social media sites geplaatste berichten;
 • Informatie over jouw voorkeuren – zoals jouw muzieksmaak op basis van geselecteerde favoriete artiesten en/of eerder bestelde toegangskaarten;
 • Speciale gegevens – in het geval dat je mindervalide bent, willen we er zeker van zijn dat je kunt genieten van een optimale beleving. Om te kunnen voorzien in jouw toegankelijkheidsvereisten verzamelen we gegevens over jouw behoeften. Dit kunnen gegevens zijn die je bij een aanvraag voor een mindervalideplaats aan ons verstrekt over jouw geestelijke en lichamelijke gezondheid; en
 • Gegevens van minderjarigen – in de weinige gevallen waarin we persoonlijke informatie van kinderen verzamelen, vragen we altijd toestemming aan de ouders en zullen we dergelijke informatie altijd uitsluitend verzamelen voor de doeleinden die zijn gespecificeerd op het moment dat we deze verzamelen.

 

HOE EN WAAROM GEBRUIKEN WE DEZE GEGEVENS?

Project Events kan de hiervoor genoemde gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:Wij gebruiken jouw gegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met jou (bijvoorbeeld wanneer je een toegangsbewijs koopt), zodat wij:

 • De bestelling kunnen verwerken;
 • De betaling kunnen aanvaarden;
 • Jou klantenservice kunnen verlenen.

Voor onze gerechtvaardigde belangen, namelijk:

 • Marktonderzoek en -analyse uitvoeren, om onze evenementen en diensten te verbeteren;
 • Voor onze marketingdoeleinden, om je informatie te verschaffen over aanbiedingen, concerten en andere evenementen (zoals festivals), die door of in opdracht van Project Events worden georganiseerd. Denk dan bijvoorbeeld aan e-mails met concertinformatie of alerts per email over soortgelijke evenementen;
 • Om e-mails van de klantenservice te sturen, zoals reserveringsbevestigingen en herinneringen aan events;
 • Voor het waarborgen van jouw veiligheid en die van andere bezoekers tijdens onze evenementen, onder meer door op basis van locatiegegevens te zorgen voor een goede doorstroom en jou te persoonlijk te kunnen informeren in het geval van een calamiteit en op basis van leeftijdsgegevens onderscheid te maken tussen personen die wettelijk niet gerechtigd zijn te drinken;
 • Om onwettig gedrag te voorkomen of op te sporen, om onze wettelijke rechten te beschermen of te handhaven of in andere gevallen toegestaan door de wet. Bijvoorbeeld ervoor zorgen dat kaarten in handen komen van echte fans, of alcoholgebruik door minderjarigen te voorkomen. Als zodanig kunnen wij jouw gegevens gebruiken om misbruik van ons intellectuele eigendom (bijv. onze merken of partners), fraude of andere misdrijven te voorkomen;

Wij verwerken jouw gegevens voor onderstaande doeleinden indien je hiervoor toestemming hebt gegeven. Deze toestemming kun je op ieder moment intrekken (zie ‘Jouw Keuzes en Rechten’ hierna):

 • Om contact met je op te nemen met informatie of aanbiedingen met betrekking tot toekomstige soortgelijke events. Dit kan via e-mail, via push- en webmeldingen, via SMS, WhatsApp, of social media-platformen;
 • Om je diensten te leveren gebaseerd op jouw locatie – zoals via onze festivalapps waarmee je jezelf op de kaart kunt zien. We kunnen jouw locatie gebruiken om je pushmeldingen te sturen over wat er om je heen gebeurt;
 • Om op maat gemaakte reclame- en marketingcommunicatie te leveren op onze websites en apps (zie www.Project-Events.nl/cookies/ voor meer informatie);
 • Om jouw gezondheidsgegevens te verwerken om te voldoen aan jouw toegankelijkheidsvereisten – als je mindervalide bent en ervoor kiest om deze gegevens met ons te delen.

Indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn, dan kunnen wij jouw gegevens ook verstrekken aan de relevante autoriteiten.

Als je gereageerd hebt op een vacature bij Project Events of een open sollicitatie hebt gestuurd, dan verwerken wij de door jouw aangeleverde gegevens ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst.

MET WIE DELEN WE GEGEVENS?

Project Events kan jouw gegevens delen met derden, wanneer dit wettelijk is toegestaan. Het kan voorkomen dat we jouw persoonsgegevens verstrekken aan de volgende partijen:

 • Binnen de Project Events-familie van bedrijven die diensten voor ons leveren zoals marketing, profilering, rapportage en technische ondersteuning;
 • Onze externe dienstverleners (ook wel verwerkers genoemd), zoals cloud computingproviders, die de IT-infrastructuur leveren waarop onze producten en systemen zijn gebouwd, partijen die in opdracht van ons de ticketverkoop- en administratie verzorgt (waaronder Tibbaa), en partijen die helpen met clienthandling. Deze opdrachtnemers van Project Events kunnen via hun websites ook gegevens verzamelen voor hun eigen doeleinden. Project Events is niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van Project Events plaatsvindt. We verwijzen je in dit verband naar het privacybeleid van deze partijen;
 • Onze medepromotors en event partners die specifieke diensten organiseren of leveren bij een event (in overeenstemming met hun privacyverklaring);
 • Derden die door jou ingekochte goederen en diensten leveren (bijvoorbeeld merchandise) zodat zij bestellingen kunnen verwerken en uitvoeren;
 • Overige derden, indien jij hier toestemming voor hebt gegeven; en
 • Overheidsinstellingen of andere bevoegde instanties indien dit wettelijk is toegestaan of vereist.

 

WEBSITES VAN DERDEN

Met uitzondering van de hierboven genoemde derden is deze privacyverklaring niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps van sponsors van evenementen van Project Events waarnaar Project Events linkt of social media buttons op onze websites waarmee beheerders van deze social media diensten jouw persoonsgegevens verzamelen. Project Events is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van de websites van derden. Project Events raadt je aan voor het privacybeleid van deze derden de betreffende websites te bezoeken.

JOUW KEUZES EN RECHTEN

Je kunt je gegevens altijd opvragen, aanpassen, zo nodig (laten) wijzigen of verwijderen. Te allen tijde mag je je eerder gegeven toestemming voor een verwerking intrekken. Ook als je bezwaar hebt tegen een verwerking, een verwerking wil beperken of wil laten overdragen, dan kan dat. Tot slot kun je ook met een klacht of vraag bij ons terecht. Het voorgaande kan op verschillende manieren:

 • Je kunt zelf je account en voorkeuren bij onze ticketpartner aanpassen;
 • Verder wordt onderaan elk bericht dat je van Project Events (of haar opdrachtnemers) ontvangt de mogelijkheid geboden je af te melden van de mailinglist, zodat je van Project Events (of haar opdrachtnemers) geen informatie meer ontvangt. Maak je geen zorgen, essentiële informatie over een evenement waarvoor je tickets hebt gekocht blijf je ook na afmelden van promotionele e-mails ontvangen;
 • Voor het beheren van jouw cookievoorkeuren, verwijzen we je naar ons cookiebeleid;

Je kunt een e-mail sturen naar privacyproject-events.nl. Om jouw verzoek, vraag en/of klacht te kunnen beantwoorden, kan het zijn dat we je vragen om je te identificeren. Zo weten we zeker dat jij de juiste persoon bent om wiens persoonsgegevens het gaat.

Tot slot heb je de mogelijkheid een klacht in te dienen in verband met de verwerking van jouw persoonsgegevens door Project Events bij Autoriteit Persoonsgegevens.

JOUW INFORMATIE ONDERHOUDEN

Project Events doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat jouw informatie goed is beveiligd. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van hun functie noodzakelijk is, krijgen toegang tot de gegevens van gebruikers. We hebben passende technische maatregelen getroffen en die worden regelmatig geüpdatet om te zorgen dat gegevens goed zijn beveiligd. Let wel: het internet is nooit 100% veilig. Zorg dat je zelf ook de nodige veiligheidsmaatregelen neemt en verstrek nooit je wachtwoord aan een ander.

Wij bewaren gegevens niet langer dan nodig om de door jou gevraagde diensten te kunnen verlenen. Wij zullen jouw gegevens veilig verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn voor deze doeleinden, in overeenstemming met ons bedrijfsbeleid.

Voor meer informatie, of om een kopie van de relevante documentatie te krijgen, kun je contact met ons opnemen via privacyproject-events.nl.

WIJZIGING PRIVACYVERKLARING

Project Events behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. We raden je aan om regelmatig zelf het privacybeleid van Project Events te bestuderen ten aanzien van wijzigingen. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen aan ons privacybeleid, dan zullen we je daarover informeren en bij ingrijpende wijzigingen vragen wij – indien nodig – ook toestemming.

CONTACT OPNEMEN

Als je vragen hebt over het bovenstaande of onze benadering van privacy, is onze functionaris voor gegevensbescherming er om te helpen via via privacyp@roject-events.nl.

Januari 2024